Vương Đình Huệ: Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Vương Đình Huệ - Website thông tin chính thức về Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Cuộc đời, Tiểu sử, Hoạt động8.3trên10617
Vương Đình Huệ » "Vướng thủ tục"

"Vướng thủ tục"

Xây mới chung cư ở Thanh Đa: trễ hẹn 9 năm chưa được cải tạo vì thủ tục

Xây mới chung cư ở Thanh Đa: trễ hẹn 9 năm chưa được cải tạo vì thủ tục

11/09/2019 | Dù đã được UBND TP chấp thuận chủ trương xây dựng lại mới từ năm 2010, nhưng cho đến nay, các cụm chung cư lô chữ thuộc cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh vẫn chưa được xây lại. Cư xá Thanh Đa, phường...