Vương Đình Huệ: Ủy viên Trung ương Đảng - Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Vương Đình Huệ - Website thông tin chính thức về Trưởng ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ: Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương: Cuộc đời, Tiểu sử, Hoạt động8.3trên10617
Vương Đình Huệ » "Vũ khí “Made in Vietnam”"

"Vũ khí “Made in Vietnam”"

Vũ khí “Made in Vietnam lần đầu mang chuông đi đánh xứ người”: Niềm vui nhân đôi

Vũ khí “Made in Vietnam lần đầu mang chuông đi đánh xứ người”: Niềm vui nhân đôi

08/11/2018 | Thật bất ngờ và vui mừng khi được biết vũ khí “Made in Vietnam” đã chính thức xuất ngoại lần đầu tiên trong lịch sử, đánh dấu bước ngoặt mới đặc biệt quan trọng. Vũ khí “Made in...